Os hoffech ragor o wybodaeth am ein cynlluniau llenwch eich manylion yn y ffurflen isod.

Ni chaiff eich manylion cyswllt eu rhestru yn nogfennaeth y cais cynllunio.

Ffôn: 01443 584238.

E-bost:  glyntaffPV@grasshopper-comms.co.uk

Tanysgrifo neu rhoi adborth

Rhowch eich manylion cyswllt os hoffech chi gael ymateb.

Dim ond at ddibenion y cais cynllunio i Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) y defnyddir unrhyw wybodaeth a ddarperir ac ni chaiff ei datgelu i unrhyw drydydd partïon.

Ni chaiff eich manylion cyswllt eu rhestru yn nogfennaeth y cais cynllunio.

Cadarnhewch eich bod wedi darllen a chytuno â'n polisi preifatrwydd

(Required)