Rydym yn darparu atebion gwyrdd sydd 100% yn gyfeillgar i'r amgylchedd

Mae Nadara yn bodoli i adeiladu dyfodol gwell i bawb trwy bweru bywydau pob dydd pobl â gofal. Rydym yn datblygu, dylunio, adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt ar y tir, gweithfeydd solar ffotofoltäig, ffermydd gwynt ar y môr sy’n arnofio a chyfleusterau storio ynni, gyda chapasiti gosodedig o 1,420 MW yn fyd-eang, gyda solar yn cyfrif am 278MW.

Ein hymrwymiad i ddarparu atebion cynaliadwy arloesol drwy ynni adnewyddadwy integredig yw ein seren ogleddol. Rydym yn credu mai’r unig ynni yw ynni glân.

Ddim yn fodlon â bod yn gynhyrchydd yn unig, rydym yn cymryd rhan weithredol wrth lunio’r newid ynni byd-eang, gan weithio gyda’r diwydiant bob cam o’r ffordd i ddatblygu atebion newydd, gwell. Ar gyfer dyfodol pobl a’n planed.

Mae’r cwmni wedi bod yn weithgar yn y DU ers 2002, lle mae’n gweithredu 12 fferm wynt ar y tir (413 MW) ac wedi arloesi perchnogaeth gymunedol a chydweithredol mewn ynni gwynt.

Mae gennym dîm arbenigol gyda phrofiad solar helaeth. Fel chwaraewr byd-eang yn y gwasanaethau cynghori technegol a rheoli asedau ynni adnewyddadwy, ein nod yw rhannu gwybodaeth i alluogi eraill i dyfu.

Dysgu rhagor